کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 02 مهر 1400

عمومی

اطلاعیه مهم کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص واکسیناسیون کارکنان دفاتر اسناد رسمی

اطلاعیه مهم کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص واکسیناسیون کارکنان دفاتر اسناد رسمی
اطلاعیه شماره ۴۱

اطلاعیه مهم کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص واکسیناسیون کارکنان دفاتر اسناد رسمی
تاریخ ارسال خبر: 
۱۳|۰۶|۱۴۰۰

اطلاعیه درخصوص آزمون دفتریاری

اطلاعیه درخصوص آزمون دفتریاری

اطلاعیه درخصوص آزمون دفتریاری

تاریخ ارسال خبر: 
۱۱|۶|۱۴۰۰

اطلاعیه شماره ۲۰

اطلاعیه شماره ۲۰
اطلاعیه شماره ۲۰

تاریخ ارسال خبر: 
۱۰|۰۶|۱۴۰۰

اطلاعیه شماره ۲۰

اطلاعیه شماره ۲۰
اطلاعیه شماره ۲۰

تاریخ ارسال خبر: 
۱۰|۰۶|۱۴۰۰

اطلاعیه شماره ۱۹

اطلاعیه شماره ۱۹
اطلاعیه شماره ۱۹

قابل توجه دفتریاران دوم دفاتر اسناد رسمی استان تهران

تاریخ ارسال خبر: 
۱۰|۰۶|۱۴۰۰

اطلاعیه شماره ۱۸

اطلاعیه شماره ۱۸
اطلاعیه شماره ۱۸
تاریخ ارسال خبر: 
۱۰|۶|۱۴۰۰

اطلاعیه شماره ۱۷

اطلاعیه شماره ۱۷

اطلاعیه شماره ۱۷

 

تاریخ ارسال خبر: 
1400/06/10

اولین روز واکسیناسیون سردفتران و دفتریاران استان تهران

اولین روز واکسیناسیون سردفتران و دفتریاران استان تهران

با ورود اولین محموله واکسن به کانون سردفتران و دفتریاران اولین روز واکسیناسیون سردفتران و دفتریاران آغاز شد.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/06/10

اطلاعیه شماره 16

اطلاعیه شماره 16

اطلاعیه شماره 16

 

تاریخ ارسال خبر: 
1400/06/10

اطلاعیه شماره ۱۵

اطلاعیه شماره ۱۵

اطلاعیه شماره ۱۵

 

تاریخ ارسال خبر: 
1400/06/10
  • درحال نمایش مورد 31 تا 40 از 3622 مورد. (تعداد موارد در هر صفحه: 10 مورد)